Anieke Stilma (16)

Anieke Stilma
  • naam: Anieke Stilma
  • leeftijd: 16
  • instrument: zang
  • titel compositie: Paradijs

Paradijs

Mijn compositie is gezien vanuit Eva. Zij zingt over het paradijs. De jij persoon waar Eva over zingt is Adam, maar ook God. De liefde voor beiden is even groot en ook wordt ze door beiden vergeven.

MP3: Paradijs-1.mp3

Ronde 1
227 Views