Jorian Zwerver (16)

Jorian Zwerver
  • naam: Jorian Zwerver
  • leeftijd: 16
  • instrument: Speelt in dit stuk geen instrument
  • titel compositie: Peccatum

Peccatum

“Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; “ (Genesis 3, vers 7)

Deze compositie staat symbool voor het gevoel van eenzaamheid en naaktheid van Adam en Eva tijdens en na hun zonde tegenover God. De herhaling symboliseert het gevoel van schuld dat continu terugkomt. Vaak speelt er maar één instrument, dit symboliseert de eenzaamheid en de verbreking van de bond van Adam en Eva, ze zijn niet meer één met God.

MP3: NBE-muziekstuk-Jorian-Zwerver.mp3

Ronde 1
199 Views