Koert Jansonius (15)

Koert Jansonius
  • naam: Koert Jansonius
  • leeftijd: 15
  • instrument: cello
  • titel compositie: Adams rib

Adams rib

God liet Adam in slaap vallen en maakte Eva uit zijn rib. In dit muziekstuk is te horen hoe God in het
begin de rib pakt en die omvormt tot Eva. Hij begint bij Adam en brengt veranderingen aan, net
zolang totdat het gewenste resultaat is bereikt, uit de eerste mens is de tweede mens ontstaan. De
muziek gaat dus over het creëren van iets nieuws uit iets bestaands.

MP3: Adamsrib.mp3

Ronde 1
153 Views