Maarten Bauer (17)

Maarten Bauer
  • naam: Maarten Bauer
  • leeftijd: 17
  • instrument: stem
  • titel compositie: We Draaien Door

We Draaien Door

‘We Draaien Door’ slaat op de manier hoe sommigen van ons, Nederlanders, over vluchtelingen praten. Op de televisie zie ik té vaak dat mensen klakkeloos hun mening uitschreeuwen met zinnen zoals ‘Ga terug naar jullie eigen land!’ Het doel van dit melodrama is om mensen wakker te schudden; om mensen te stimuleren zich in te leven in vluchtelingen die hulp en onderdak nodig hebben.
Inleving is de sleutel: Als er in Nederland oorlog was en wij iedere dag opnieuw moesten vrezen voor de dood, zouden we ook overwegen te vluchten. Dan zouden we ook een dak boven ons hoofd willen hebben. Dan zouden wij ook hulp willen krijgen. ‘We Draaien Door’ slaat op de krankzinnigheid van mensen om hun medemensen, die juist nú hulp nodig hebben, niet te willen helpen.MP3: We-Draaien-Door.mp3

Ronde 4
289 Views