Vanessa, Kiek, Sereen, Sophie, Seeger en Isabel (17)

Vanessa, Kiek, Sereen, Sophie, Seeger en Isabel
  • naam: Vanessa, Kiek, Sereen, Sophie, Seeger en Isabel
  • mede-uitvoerende(n): Vanessa Yan, Kiek Borst, Sereen Simons, Sophie Sciarone, Seeger van den Berge en Isabel Kempen
  • leeftijd: 17
  • titel compositie: Tussen de bomen door

Tussen de bomen door

In onze compositie hebben we samen met de groep allemaal verschillende kleine ideeën samengebracht en gecombineerd tot een geheel. Het feit dat we allemaal verschillende instrumenten speelden zorgde ervoor dat we onze eigen perspectieven konden delen en elkaar konden helpen met componeren in verschillende manieren. Onze compositie staat in C majeur, a mineur en moduleert naar D majeur. Het klinkt een beetje alsof je in het bos tussen de bomen door vliegt.

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuzeRonde 2
598 Views