Zakelijk geven met belastingvoordeel

Zakelijk geven met belastingvoordeel

Een gift aan het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) heeft niet alleen voordelen voor ons, maar ook voor jouw bedrijf.* Wij zijn verzekerd van steun, zodat we onze eigenzinnige programma’s kunnen blijven maken. Jouw bedrijf kan profiteren van een belastingvoordeel, want een schenking is onder voorwaarden aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. De belastingdienst heeft het NBE namelijk als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) aangemerkt. Een gift aan een ANBI komt voor aftrek in aanmerking in de vennootschapsbelasting.

Indien jouw bedrijf een gift aan het NBE doet, is gelden de volgende voorwaarden voor de aftrekbaarheid:

  • de giften moeten schriftelijk kunnen worden bewezen;
  • jouw bedrijf kan jaarlijks maximaal 50% van de winst als giftenaftrek in aanmerking nemen;
  • de totale giftenaftrek mag per jaar niet meer bedragen dan €100.000;
  • de gift mag niet in contact geld worden gedaan.

Extra voordeel bij een culturele instelling   
Aangezien het NBE is gekwalificeerd als een ‘culturele’ ANBI, mag het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt worden verhoogd met 50%. Bij het toepassen van deze verhoging geldt dat de verhoging van de giftenaftrek niet meer kan bedragen dan € 2.500 op jaarbasis. Indien jouw bedrijf bijvoorbeeld een gift doet aan het NBE van € 5.000, dan leidt dat dus tot een aftrekpost van € 7.500, als de winst van jouw bedrijf ten minste € 15.000 (vóór aftrek) was.

Voor overige rekenvoorbeelden verwijzen wij je naar deze link van de belastingdienst.

*Onder een bedrijf verstaan wij in deze context een entiteit die vennootschapsbelastingplichtig is. Wanneer jouw bedrijf belastingplichtig in de inkomstenbelasting is (zoals een eenmanszaak), dan geldt dat de gift aftrekbaar kan zijn in jouw aangifte inkomstenbelasting (we verwijzen naar ‘particulier geven’).