Particulier schenken

Particulier geven met belastingvoordeel

Met een periodieke schenking verbind je je voor langere tijd aan het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) Dat heeft niet alleen voordelen voor ons, maar ook voor jou. Wij zijn verzekerd van jouw steun, zodat we onze eigenzinnige programma’s kunnen blijven maken. Jij kunt profiteren van een belastingvoordeel, want een periodieke schenking is vaak aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Daardoor kun je zelfs extra doneren, zonder dat je meer betaalt.

Particulier geven met belastingvoordeel

Het klinkt ingewikkelder dan het is, want periodiek geven is zo geregeld. Zonder notaris. Het invullen van een overeenkomst voor periodiek geven voor tenminste vijf jaar is voldoende. Voor het fiscale voordeel gelden geen minimum- of maximumbedragen bij deze schenking.

Ook een eenmalige schenking aan het NBE kan fiscaal aftrekbaar zijn. Bij een eenmalige schenking gelden wel een drempel en een maximum.

Aangezien het NBE een culturele instelling is, mag jouw schenking voor de berekening van het voor aftrek in aanmerking te nemen bedrag worden verhoogd met 25% (tot € 1.250 extra aftrek). Dit geldt zowel voor de periodieke schenking als voor de eenmalige schenking.

Voor rekenvoorbeelden verwijzen wij je naar deze link van de belastingdienst.

Ben je geïnteresseerd in het geven aan het NBE?

Doe dan hier een eenmalige schenking
Download hier de overeenkomst voor de periodieke schenking
Download hier de betalingsvolmacht als je toestemming geeft voor een automatische incasso

Je kunt de ingevulde overeenkomst en volmacht sturen naar info@nbe.nl of naar het Nederlands Blazers Ensemble, antwoordnummer 10525, 1000 RA Amsterdam (postzegel is niet nodig).

Meer informatie

Heb je nog vragen, neem gerust contact op via 020-6237806 of info@nbe.nl.

Toelichting: Particulier schenken

Een gift aan het NBE is fiscaal aantrekkelijk omdat de belastingdienst het NBE als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) heeft aangemerkt. Een gift aan een ANBI komt in aanmerking voor aftrek in de inkomstenbelasting. Wanneer bovendien sprake is van een ‘culturele’ ANBI, mag het bedrag dat voor aftrek in aanmerking komt, worden verhoogd met 25%. Welk bedrag voor aftrek in aanmerking komt, is afhankelijk van jouw verzamelinkomen en de vraag of sprake is van een periodieke schenking of een eenmalige schenking.

Periodieke schenking (doorlopende gift)      
Bij het doen van een periodieke schenking geldt geen drempel of een maximaal aftrekbaar bedrag. Wel gelden de volgende voorwaarden:

 • het bedrag moet elk jaar hetzelfde zijn en ten minste gedurende vijf jaar worden geschonken;
 • jouw gift stopt als je komt te overlijden of bij het overlijden van een ander, zoals je partner, broer of zus;
 • je dient de periodieke gift in een overeenkomst vast te leggen. Deze overeenkomst kunnen we je toesturen of is hier te downloaden.
 • de gift mag niet in contant geld worden gedaan.

Eenmalige schenking (gewone gift)
Wanneer je een eenmalige schenking doet, mag je voor de belastingaftrek alle eenmalige schenkingen in het kalenderjaar bij elkaar optellen. Dit totaalbedrag wordt in aanmerking genomen onder de volgende voorwaarden:

 • de giften moeten schriftelijk kunnen worden bewezen;
 • het totaalbedrag aan schenkingen overschrijdt de drempel van 1% van jouw verzamelinkomen (met een minimum van € 60). Als je bijvoorbeeld een verzamelinkomen hebt van € 40.000, dan is het bedrag tot € 400,- van het totaalbedrag aan giften niet aftrekbaar. Het meerdere komt wel voor aftrek in aanmerking;
 • het maximum voor de giftenaftrek bedraagt ten hoogste 10% van jouw verzamelinkomen. Bij een verzamelinkomen van € 40.000, mag zodoende een bedrag van maximaal € 4.000 aan giften in aftrek worden gebracht;
 • indien jij en je partner zijn aan te merken als fiscaal partner, dan geldt dat jullie de eenmalige giften bij elkaar moeten samenvoegen voor het bepalen van de drempel en het maximum;
 • de gift mag niet in contant geld worden gedaan.

Extra voordeel bij een culturele ANBI          
Bij het geven aan een culturele ANBI zoals het NBE is jouw fiscaal voordeel nog groter. Je mag namelijk bij het berekenen van jouw aftrek de gift verhogen met 25%. Dit geldt voor zowel de periodieke schenking als de eenmalige schenking. Bij het toepassen van deze verhoging dien je rekening te houden met het volgende:

 • de verhoging van de giftenaftrek kan niet meer bedragen dan €1.250,- op jaarbasis;
 • indien je de verhoging toepast op een eenmalige gift, dan wordt het maximum voor de giftenaftrek (10% van het verzamelinkomen) verhoogd met het bedrag van de verhoging.

Om de giftenaftrek te verzilveren, dien je de giften aan te geven in jouw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.