Particulier schenken

Particulier schenken (met belastingvoordeel)

Met een periodieke schenking verbind je je voor langere tijd aan NBE. Dat heeft niet alleen voordelen voor ons, maar ook voor jou. Wij zijn verzekerd van jouw steun, zodat we onze eigenzinnige programma’s kunnen blijven maken. En jij profiteert van een belastingvoordeel, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar. Daardoor kun je zelfs extra doneren, zonder dat je meer betaalt.

Particulier schenken met belastingvoordeel

Het klinkt ingewikkelder dan het is, want periodiek schenken is zo geregeld. Zonder notaris. Het invullen van een overeenkomst voor periodiek schenken is voldoende.
Ook als je eenmalig schenkt aan het NBE zijn er voordelen.

Volgens de Geefwet mag uw schenking, in de vorm heeft van een periodieke gift aan een culturele instelling, worden vermenigvuldigen met 1,25. Voor de aftrek van periodieke giften gelden geen drempel en geen maximaal aftrekbaar bedrag.

Voor rekenvoorbeelden verwijzen wij u naar deze link van de belastingdienst.

Ben je geïnteresseerd in het schenken aan het NBE?

Doe dan hier een eenmalige schenking
Download hier de overeenkomst voor de periodieke schenking en stuur het ingevulde exemplaar naar info@nbe.nl.

Meer informatie

Heb je nog andere vragen, dan kun je contact opnemen via 020-6237806 of info@nbe.nl.

Toelichting: particulier schenken

Een gift aan het Nederlands Blazers Ensemble is fiscaal aantrekkelijk omdat het NBE door de belastingdienst als een goed doel met culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) status is aangemerkt. Als je een gift geeft aan een goed doel met ANBI status, kan je deze aftrekken van de inkomstenbelasting. De toevoeging ‘cultureel’ biedt hierbij nog extra voordeel. Hoeveel je precies kan aftrekken is verder afhankelijk van het soort schenking en de hoogte van je belastbaar inkomen.

Er zijn 2 soorten giften met bijbehorende voorwaarden:

1. Eenmalige schenking (gewone gift)
Al je giften in één belasting jaar bij elkaar opgeteld, kunnen worden afgetrokken. Hierbij geldt:
– een drempel: deze is 1% van je belastbaar inkomen (met een minimum van 60 euro). Als je bijvoorbeeld een belastbaar inkomen van € 40.000,- hebt, tellen de eerste € 400,- aan giften niet mee. Pas alles wat je daarboven hebt geschonken wordt afgetrokken;
– een maximum: dit is 10% van het zogeheten drempelinkomen (het totaal van inkomens en aftrekposten, zonder de persoonsgebonden aftrek).
– Bij het geven aan een culturele ANBI als het NBE heb je extra voordeel*

2. Periodieke schenking (doorlopende gift)
Het voordeel hiervan is dat er geen drempel geldt; je kan de gehele gift aftrekken. Er zijn wel enkele andere voorwaarden:
– Het bedrag moet elk jaar hetzelfde zijn en je moet minimaal vijf jaar achtereen geven;
– Je gift stopt als je komt te overlijden of bij het overlijden van bijvoorbeeld je partner of broer;
– Je dient de periodieke schenking vast te leggen samen met het goede doel in een overeenkomst (ook wel onderhandse akte). Hier is sinds 2014 geen notaris meer voor nodig: wij kunnen je de overeenkomst toesturen.
– Bij het geven aan een culturele ANBI als het NBE heb je extra voordeel*

* Extra voordeel
Bij het geven aan een culturele ANBI als het NBE is je voordeel nog groter. Je mag dan namelijk bij het bereken van je aftrek de gift nog eens verhogen met 25% en dit geldt voor zowel eenmalige als periodieke schenkingen. Ook hier zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden:
– Je mag verhogen met een maximum van €1.250,- op jaarbasis;
– Voor je eenmalige giften blijft wel het drempelbedrag en het maximum gelden en voor het berekenen hiervan telt de verhoging niet mee.
Je kunt het aftrekbaar maken van giften zelf regelen door deze in te vullen bij je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.